pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

1921-1930

1930
otwarcie Domu Studenta (dziś przystań AZS), wg projektu Fritza Behrendta

1930
na Wydziale Budownictwa powstaje kierunek architektura

1929 (23 czerwca)
oddanie do użytku organów w auli wrocławskiej Wyższej Szkoły Technicznej

1928-1930
kadencja rektora prof. Karla Gottweina

1928
powstaje Wydział Budownictwa

1928 (19 września)
wizyta prezydenta Republiki Weimarskiej Paula von Hindenburga we wrocławskiej Wyższej Szkole Technicznej

1928 (21 czerwca)
uroczyste otwarcie nowej - zwróconej fasadą do nurtu Odry - części gmachu głównego Technische Hochschule (wg projektu Maxa Schindowskiego, Fritza Schirmera i Gottfrieda Müllera)

1927
powstaje tymczasowa siedziba Instytutu Fizyki (wg projektu Reinholda Frenzela, obecnie budynek A-7)

1927-1928
rozbudowa Laboratorium Maszyn i Kotłowni (wg projektu Gottfrieda Müllera)

1926
powołanie kierunku inżynierii budowlanej na Wydziale Nauk Ogólnych

1926
powołanie kierunku techniki fizycznej na Wydziale Nauk Ogólnych

1926-1928
kadencja rektora prof. Wilhelma Tafel'a

1926-1928
rozbudowa gmachu głównego (wg projekt Maxa Schindowskiego, Fritza Schirmera, i Gottfrieda Müllera)

1925
budowa walcowni doświadczalnej przy Instytucie Hutnictwa Żelaza

1924-1926
kadencja rektora prof. Wernera Schmeidlera

1924
utworzenie lektoratu muzycznego i Collegium Musicum

1923
utworzenie Towarzystwa Przyjaciół Śląskiej Wyższej Szkoły Technicznej

1922
powstaje Wydział Nauk Ogólnych, Wydział Maszynoznawstwa i Elektrotechniki Maszynowej (dawny Oddział Inżynierii Maszynowej i Elektrotechniki) oraz Wydział Gospodarki Materiałowej (dawny Oddział Chemii i Hutnictwa). Dotychczasowi kierownicy oddziałów zajmują stanowiska dziekanów

1920-1924
kadencja rektora prof. Ludwiga Manna

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr