pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

1911-1920

1920 (marzec-kwiecień)
zawieszenie działalności Wyższej Szkoły Technicznej z powodu przejęcia części budynków przez wojsko

1919
usunięcie z nazwy szkoły określenia Königliche (Królewska)

1918-1920
kadencja rektora prof. Friedricha Wilhelma Semmlera

1916-1918
kadencja rektora prof. Carla Heinela

1915
wojsko zajmuje część pomieszczeń gmachu głównego

1914-1916
kadencja rektora prof. Gerharda Hessenberga

1911
w semestrze zimowym studia rozpoczyna pochodząca z Karlsruhe dwudziestoletnia Irene Rosenberg, pierwsza studentka Technische Hochschule Breslau

1911
oddanie budynku Instytutu Hutnictwa (obecnie budynek B-1)

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr